Cymraeg


Nation Shall Speak Peace Unto Nation
Sgwrs yn Saesneg gan Yr Athro Simon Potter
Nos Wener, 23ain Medi 2022, 7:00 YH
Arwyddair y BBC, a ddewiswyd yn y 1920au, yw ‘Nation Shall Speak Peace Unto Nation’. Ar yr wyneb mae hynny braidd yn annisgwyl. Doedd prif ddatganiad cenhadaeth y BBC ddim am addysg, gwybodaeth, nac adloniant. Doedd e ddim am roliau lleol a chenedlaethol radio chwaith. Yn hytrach, dangosodd yr arwyddair obaith cyffredin y 1920au byddai darlledu radio yn gallu hybu heddwch rhyngwladol a chyd-dealltwriaeth.

Yn y sgwrs hon bydd Yr Athro Simon J. Potter, Prifysgol Bryste, yn archwilio sut gwnaeth y BBC a darlledwyr rhyngwladol eraill geisio defnyddio weiarles i annog heddwch. Bydd e hefyd yn dangos sut, yn ystod y 1930au, daeth radio i fod yn offeryn dewisol propaganda rhyngwladol yn fwy a mwy.

Cliciwch ar y botwm cwmwl i gofrestru


%d bloggers like this: