Cymraeg


Santesau Celtaidd – y fam, y forwyn, a’r ffeminist
Sgwrs yn ymraeg gan Pegi Talfryn
Nos Wener, 26ain Mawrth 2021, 7:00 YH
Yn draddodiadol, mae’r ferch yn chwarae rôl eilradd yn straeon y seintiau. Hi ydy’r fam, neu’r forwyn oedd yn gefnogol i’r prif sant gwrywaidd. Ond torrodd ambell ferch ei chwys ei hun a chreu dyfodol iddi hi ei hunan y tu hwnt i’r disgwyliadau hyn.

Bydd y sgwrs hon yn trafod hanes rhai o’r prif santesau Celtaidd, gan ddefnyddio elfen gref o chwedleua a dehongliadau newydd o’r hen straeon. Bydd pŵerbwynt i gyd-fynd â’r sgwrs i gynorthwyo dysgwyr.

Cliciwch ar y botwm cwmwl i gofrestru.


Scouting Sans Frontières
Sgwrs yn Saesneg gan Lesley Bordoli
Nos Wener, 23ain Ebrill 2021, 7:00 YH
Sefydlwyd Mudiad y Sgowtiaid gan Robert Baden-Powell yn 1907 pan gyhoeddwyd ei lyfr “Scouting for Boys”. Bydd Lesley Bordoli yn cyflwyno hanes byr Sgowtio o sefydlu’r mudiad oedd yn pwysleisio gweithgareddau awyr agored yn cynnwys gwersylla, gweithgareddau coedwig a gweithgareddau dŵr, i Gymdeithas Byd Rhyngwladol eang y Mudiad Sgowtio heddiw sydd erbyn hyn yn cynnwys gweithgareddau fel DIY, cyfrifiadura a gweithio yn y gymuned. Yn y Deyrnas Unedig mae’r Sgowtiaid yn croesawu tua hanner miliwn o bobl ifanc 6 – 25 oed ac yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnyn nhw i fynd i’r Ysgol, Coleg, Prifysgol yn ogystal â chyfweliadau swydd a sgiliau i fod yn aelodau hyderus o gymdeithas. Bydd Lesley hefyd yn siarad am Bobl Enwog sy’n gysylltiedig â’r Mudiad yn ogystal â’i thaith Sgowtio bersonol ei hun.

Cliciwch ar y botwm cwmwl i gofrestru.


Community Action on Climate Change
Sgwrs yn Saesneg gan Grant Peisley
Nos Wener, 21ain Mai 2021, 7:00 YH
Mae pobl ar draws Cymru ac ymhellach wedi bod yn dod at ei gilydd yn eu cymunedau i gydweithio ar ddatblygu prosiectau ynni adnewyddol dros y ddegawd ddiwethaf a mwy. Mae tua 175 o brosiectau ynni cymunedol yng Nghymru, ac oherwydd diffyg unrhyw weithredu ystyrlon ar lefel llywodraeth, mae mentrau cymunedol yn dechrau ystyried ym mha ffyrdd eraill y gallant weithredu yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

Bydd y ddarlith yma gan Grant Peisley yn egluro mwy am ynni cymunedol, yn edrych ar yr hyn mae grwpiau yng Nghymru wedi ei gyflawni hyd yn hyn ac yn edrych sut mae’r grwpiau hyn yn troi eu sylw at newid yn yr hinsawdd, o’r ddaear i fyny.

Mae Grant yn Gyfarwyddwr Ynni Cymunedol Cymru a sylfaenydd Datblygiadau Egni Gwledig (DEG), YnNI Teg, YnNi Newydd, YnNi Llŷn ac YnNi Lleu. Mae DEG wedi gweithio gyda mwy na 60 o gymunedau yng ngogledd-orllewin Cymru ar brosiectau ynni a bydd Grant yn rhannu eu storïau ac yn ein hysbrydoli ni i gyd i weithredu.

Cliciwch ar y botwm cwmwl i gofrestru.


%d bloggers like this: