Cymraeg


Community Action on Climate Change
Sgwrs yn Saesneg gan Grant Peisley
Nos Wener, 21ain Mai 2021, 7:00 YH
Mae pobl ar draws Cymru ac ymhellach wedi bod yn dod at ei gilydd yn eu cymunedau i gydweithio ar ddatblygu prosiectau ynni adnewyddol dros y ddegawd ddiwethaf a mwy. Mae tua 175 o brosiectau ynni cymunedol yng Nghymru, ac oherwydd diffyg unrhyw weithredu ystyrlon ar lefel llywodraeth, mae mentrau cymunedol yn dechrau ystyried ym mha ffyrdd eraill y gallant weithredu yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

Bydd y ddarlith yma gan Grant Peisley yn egluro mwy am ynni cymunedol, yn edrych ar yr hyn mae grwpiau yng Nghymru wedi ei gyflawni hyd yn hyn ac yn edrych sut mae’r grwpiau hyn yn troi eu sylw at newid yn yr hinsawdd, o’r ddaear i fyny.

Mae Grant yn Gyfarwyddwr Ynni Cymunedol Cymru a sylfaenydd Datblygiadau Egni Gwledig (DEG), YnNI Teg, YnNi Newydd, YnNi Llŷn ac YnNi Lleu. Mae DEG wedi gweithio gyda mwy na 60 o gymunedau yng ngogledd-orllewin Cymru ar brosiectau ynni a bydd Grant yn rhannu eu storïau ac yn ein hysbrydoli ni i gyd i weithredu.

Cliciwch ar y botwm cwmwl i gofrestru.


Dewch i Dregaron – Ardal yr Eisteddfod
Sgwrs yn Gymraeg gan Dr D Ben Rees
Nos Wener, 18fed Mehefin 2021, 7:00 YH
Mae’r darlithydd yr Athro Dr D Ben Rees yn hynod o gyfarwydd gyda’r dref farchnad Tregaron gan iddo gael ei eni ar gyrion y dref. Rhydd ddisgrifiad byw o’r dref gan ddechrau wrth gofgolofn Henry Richard (1812-1888), heddychwr a gwleidydd ac un o blant y dref. Y mae ei ddylanwad wedi treiddio i gymaint o feysydd ac i fyd addysg a gelwir yr Ysgol Uwchradd bellach yn Ysgol Henry Richard. Rhoddir yn y ddarlith le dyladwy i gyfraniad Prifathrawon, athrawon a disgyblion deallus y sefydliad. Cawn ein hatgoffa yn y cyflwyniad o bwysigrwydd pysgota, merlota, ceffylau, y Barcud Coch, Cors Caron, Twm Siôn Cati, y traddodiadau eisteddfodol a cherddorol, crefydd, a Chymreictod sydd yn waddol i’r Eisteddfod Genedlaethol pan y daw yn 2022.

Cliciwch ar y botwm cwmwl i gofrestru.


A Liverpool Connection – Toys, Trains and Wireless Sets
Sgwrs yn Saesneg gan Steve Harris
Nos Wener, 23ain Gorffennaf 2021, 7:00 YH
Nid yw Lerpwl yn arfer cael ei chysylltu â chynhyrchu setiau radio yn y 1920au a’r 1930au, ond roedd ardal ‘Old Swan’ yn gartref i nid yn unig un ond dau weithgynhyrchwr cydrannau radio oedd â chysylltiadau diddorol, o drenau clocwaith i locomotifau trydan. Mae’r cyflwyniad yma yn dod â gweithgynhyrchwyr Lerpwl Hornby, Lotus a Wingrove a Rogers ynghyd.

Mae Steve Harris, o siop Dechnoleg Hynafol “On The Air”, ac yn gyn – Gyfarwyddwr i’r Amgueddfa Ddarlledu yng Nghaer, wedi bod yn gysylltiedig â Gwefr heb Wifrau am nifer o flynyddoedd.

Cliciwch ar y botwm cwmwl i gofrestru.


%d bloggers like this: