Cymraeg


Plaspren – y Plasty Coll
Sgwrs yn Gymraeg gan Eira Jones – gyda chyfieithiad opsiynol
Nos Wener, 10fed Rhagfyr 2021, 7:00 YH
Beth oedd Gwylfa Hiraethog, y tŷ crand ar y mynydd uwchben Llyn Brenig? Magwyd Eira Jones yno pan oedd hi’n fach, rhwng pedair ac wyth oed, ac mae’n mynd i adrodd hanes rhyfeddol ei chartref.

Adeiladwyd y “plas pren” cyntaf yn 1898, wedyn datblygwyd plasty moethus ar y safle. Ond erbyn 1955 roedd yn dadfeilio. Erbyn heddiw does ond pentwr o gerrig ar ôl. Mae hanes cyfoethog i’r plas a adeiladwyd fel cartref haf i’r Arglwydd Devonport, er mwyn saethu grugieir ar y mynydd.

Cliciwch ar y botwm cwmwl i gofrestru


Climate Change And How To Fix It
Sgwrs yn Saesneg gan David Sprake
Nos Wener, 21ain Ionawr 2022, 7:00 YH
Bydd y sgwrs yma yn amlinellu’r wyddoniaeth sy tu ôl i’r newid yn yr hinsawdd a rhai o’r dulliau y gellir yn ymarferol eu defnyddio i’w drwsio. Bydd yn ymchwilio i orddibyniaeth y ddynoliaeth ar egni tanwydd ffosil a sut mae hynny wedi achosi newidiadau yn yr atmosffer, a hynny yn ei dro yn achosi i’r hinsawdd newid ar raddfa byd-eang.

Bydd ail hanner y ddarlith yn edrych ar ffynonellau amgen o danwydd ac yn ystyried a allan nhw weithio yn ymarferol yn y byd sydd ohoni, yn ogystal â beth gellir ei wneud i liniaru ar yr hyn sydd wedi cael ei allyrru i’r atmosffer yn barod. Bydd y ddarlith yn gorffen wrth edrych ar yr hyn sydd wedi bod yn rhwystro newid rhag digwydd.

Cliciwch ar y botwm cwmwl i gofrestru

%d bloggers like this: