Cymraeg


Mynydd and Monadh – Echoes of Cymraeg in Scotland’s Gaelic Landscape
Sgwrs yn Saesneg gan Roddy Maclean
Nos Wener, 24ain Medi 2021, 7:00 YH
Gaeleg ydy’r iaith gryfaf yn nhirlun bryniog, hardd Ucheldiroedd yr Alban. Yn y ddarlith hon, mae Roddy Maclean, awdur, darlledwr ac addysgwr Albanaidd, yn archwilio sut mae dealltwriaeth o eiriau Celteg cytras ac etifeddiaeth Celteg-P hynafol yn medru gwneud y tirlun hwnnw ychydig bach yn fwy cyfarwydd i ymwelwyr o Gymru. Bydd yn edrych ar dermau am dirffurfiau a natur sy’n cynrychioli cysylltiad rhwng ein dwy genedl Gelteg, a bydd yn rhoi cyngor ar fframwaith ac ynganiad toponymau Gaeleg.

Cliciwch ar y botwm cwmwl i gofrestru.


The History of Radio
Sgwrs yn Saesneg gan David Lloyd
Nos Wener, 15fed Hydref 2021, 7:00 YH
Mae’r hanesydd ac ymgynghorwr radio David Lloyd yn adrodd stori liwgar y cyfrwng o ddyddiau arloesol y 1920au trwy enedigaeth y BBC, dyfodiad y peirats, radio lleol, radio masnachol, radio yng Nghymru, a’r ffrwydrad sain ddigidol gyfoes.

Bydd e’n sôn am raglenni a chyflwynwyr y cofir amdanyn nhw’n annwyl, yn ogystal â’r datblygiadau technegol yn y cyfrwng mwyaf personol hwn mae naw allan o ddeg person yn dal i wrando arno bob wythnos.

Cliciwch ar y botwm cwmwl i gofrestru.


Pirate.ie – archiving the Irish pirate radio boom from 1978-1988
Sgwrs yn Saesneg gan Dr John Walsh
Nos Wener, 19eg Tachwedd 2021, 7:00 YH
Ar waethaf bodolaeth sin radio peirat fawr yn Iwerddon cyn y 1990au, mae’r ffenomen yn dal heb ei hastudio lawer o’i chymharu â gwledydd eraill sydd â thraddodiad o ddarlledu heb drwydded, fel y DU a’r Iseldiroedd. Er mwyn gwneud ymchwil o’r fath, mae angen gwaith pellach ar ail-lunio cofnod hanesyddol sector nad oedd yn naturiol yn archifo ei raglennu yn systematig. Mae Pirate.ie yn archif ar-lein agored o recordiadau hanesyddol o’r ddegawd 1978-1988, pan gyrhaeddodd radio peirat ei uchafbwynt oherwydd bylchau cyfreithiol ac anallu’r dosbarth gwleidyddol i reoleiddio’r sector. Roedd llawer o orsafoedd mawr yn anelu at wrandawyr Prydeinig neu yn gosod trosglwyddyddion ar hyd y ffin â Gogledd Iwerddon, gan roi dimensiwn trawsgenedlaethol i radio peirat Gwyddelig. Yn y cyflwyniad hwn, bydd John Walsh, cyd-sylfaenydd Pirate.ie, yn egluro datblygiad archif recordiadau radio peirat Gwyddelig ac yn honni bod gan y sector oblygiadau pellgyrhaeddol i ddiwylliant, cymdeithas, economeg a gwleidyddiaeth.

Mae Dr John Walsh yn Ddirprwy-Ddeon ar Gydraddoldeb, Cynhwysiant ac Amrywiaeth yng Ngholeg y Celfyddydau, Gwyddorau Cymdeithasol ac Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Cenedlaethol Iwerddon, Galway. Mae hefyd yn Uwch-ddarlithydd yng Ngwyddeleg yn yr Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau a Diwylliannau. Un o’i arbenigeddau yw astudiaethau cyfryngau ac archifau.

Cliciwch ar y botwm cwmwl i gofrestru.


%d bloggers like this: