Cymraeg


Climate Change And How To Fix It
Sgwrs yn Saesneg gan David Sprake
Nos Wener, 21ain Ionawr 2022, 7:00 YH
Bydd y sgwrs yma yn amlinellu’r wyddoniaeth sy tu ôl i’r newid yn yr hinsawdd a rhai o’r dulliau y gellir yn ymarferol eu defnyddio i’w drwsio. Bydd yn ymchwilio i orddibyniaeth y ddynoliaeth ar egni tanwydd ffosil a sut mae hynny wedi achosi newidiadau yn yr atmosffer, a hynny yn ei dro yn achosi i’r hinsawdd newid ar raddfa byd-eang.

Bydd ail hanner y ddarlith yn edrych ar ffynonellau amgen o danwydd ac yn ystyried a allan nhw weithio yn ymarferol yn y byd sydd ohoni, yn ogystal â beth gellir ei wneud i liniaru ar yr hyn sydd wedi cael ei allyrru i’r atmosffer yn barod. Bydd y ddarlith yn gorffen wrth edrych ar yr hyn sydd wedi bod yn rhwystro newid rhag digwydd.

Cliciwch ar y botwm cwmwl i gofrestru


Porthladd Lerpwl – man geni iechyd cyhoeddus
Sgwrs yn Gymraeg gan Dr D Ben Rees – gyda chyfieithiad opsiynol
Nos Wener, 18fed Chwefror 2022, 7:00 YH
Tyfodd Lerpwl yn gyflym yn ystod y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg, a daeth ei masnachwyr yn gyfoethog dros ben. Ond ochr arall y geiniog oedd tlodi, salwch, a marwolaeth i bobl gyffredin y porthladd a’r ymfudwyr oedd ar eu ffordd i America. Ar un adeg roedd can mil o bobl yn byw mewn ardal un filltir sgwâr, yn dibynnu ar ffynhonnau dwfn am eu dŵr: amgylchiadau perffaith ar gyfer y colera. Bu farw miloedd o bobl.

Mae Dr D Ben Rees, Gweinidog Emeritws Capel Bethel, Lerpwl, yn enwog yn y ddinas fel hanesydd lleol. Bydd e’n esbonio sut brwydrodd Lerpwl yn ôl gyda gwyddoniaeth, hylendid, a dyfalbarhad. Daeth y gwelliant enfawr gan y ddinas yn amlwg yn ystod pandemig colera olaf y ganrif, yn 1892. Yn y flwyddyn honno bu farw 8,600 o bobl yn Hamburg, ond yn Lerpwl, diolch i’r mesurau iechyd cyhoeddus, roedd dim ond pedwar o farwolaethau oherwydd y colera.

Cliciwch ar y botwm cwmwl i gofrestru


Giraldus Cambrensis: gossiping and crusading around Wales, 1188
Sgwrs yn Saesneg gan Mike Farnworth (gyda gwestai arbennig)
Nos Wener, 18fed Mawrth 2022, 7:00 YH
Roedd Gerallt Gymro yn offeiriad, awdur, ŵyr y Dywysoges Nest, ond yn bwysicaf roedd e’n glebrwr ofnadwy. Yn ystod gwanwyn cynnar 1188 hebryngodd Gerallt Archesgob Caergaint o gwmpas Cymru, yn recriwtio dynion i ymladd yn y drydedd Groesgad. Pedair blynedd yn ddiweddarach ysgrifennodd lyfr enwog am ei brofiadau.

Mae’r sgwrs hon yn rhoi cipolwg ar fywyd yng Nghymru annibynnol yn ystod Oes y Tywysogion, trwy fapiau, lluniau, straeon, a geiriau Gerallt Gymro ei hun. Mae llawer o ddigwyddiadau go iawn yn ei lyfr, ond doedd Gerallt ddim yn gallu peidio ag adrodd straeon od o ardaloedd ei daith hefyd.

Cliciwch ar y botwm cwmwl i gofrestru


%d bloggers like this: