Cymraeg


The Pye Story – hanes un o gwmnïau technoleg eiconig Caergrawnt
Sgwrs yn Saesneg gan Bob Bates
Nos Wener, 27ain Mai 2022, 7:00 YH
Gellir ystyried Pye fel un o sefydlwyr Ffenomen Caergrawnt. Dyma hanes tyfiant Pye o’i gychwyn mewn sied ardd yng Nghaergrawnt yn 1896, nes iddo ddod yn un o brif gwmnïau technoleg y DU. Ar ei anterth yn 1966 roedd gyda fe fwy na 70 o gwmnïau yn y DU, 15 o gwmnïau dramor, a roedd yn cyflogi 30,000 o staff yn fyd-eang gan gynnwys 7,000 o weithwyr yn ardal Caergrawnt. Bydd yr hanes yn disgrifio rhai o’r bobl allweddol a yrrodd y cwmni, ac yn rhoi trosolwg o’r technolegau a chynhyrchion arloesol a gynhyrchwyd gan y cwmni. Ac yn olaf, disgrifir cwymp y cwmni a sut cafodd ei gymryd drosodd.

Cliciwch ar y botwm cwmwl i gofrestru


Ffynhonnau Carpiau Cymru
Sgwrs yn Gymraeg gan Howard Huws – gyda chyfieithiad opsiynol
Nos Wener, 17eg Mehefin 2022, 7:00 YH
Mae yng Nghymru gannoedd o ffynhonnau sanctaidd, ac yn eu plith nifer fechan o rai un lle arferid (ac arferir) defod gadael carpiau ynddynt neu gerllaw iddynt, neu lle ceisid rhagweld dyfodol claf trwy roi dillad yn y ffynnon ei hun. Bydd y cyflwyniad hwn yn bwrw golwg ar y dystiolaeth hanesyddol ynglŷn â’r arferion hyn yng Nghymru a thu hwnt, a’u dosbarthiad daearyddol, gan ddehongli’r wybodaeth sydd ar gael a chloriannu honiadau fod a wnelo’r arfer â phaganiaeth neu Geltigiaeth. Edrychir ar arwyddocâd adnewyddiad yr arfer o ddiwedd yr ugeinfed ganrif ymlaen, hefyd.

Cyflwynir gan Howard Huws, Ysgrifennydd Cymdeithas Ffynhonnau Cymru a golygydd “Llygad y Ffynnon”, sydd wedi treulio blynyddoedd yn astudio ffynhonnau sanctaidd ein gwlad.

Cliciwch ar y botwm cwmwl i gofrestru


%d bloggers like this: