Start

Select language from the menu to see our list of lectures.

Dewiswch iaith o’r ddewislen i weld ein rhestr ddarlithiau.

Cwmulus is a series of live, on-line talks from small organisations in England, Wales, and wider afield, developed by David Crawford and Mike Farnworth as an extension of the Wireless in Wales Covid 19 lockdown lecture series. The name Cwmulus was coined by Ken Taylor.

Mae Cwmulus yn gyfres o sgyrsiau byw, ar-lein gan fudiadau bychan yng Nghymru, Lloegr, a thu hwnt, a ddatblygwyd gan David Crawford a Mike Farnworth fel estyniad o gyfres ddarlithiau Gwefr heb Wifrau yn ystod cyfnod clo Covid 19. Bathwyd enw Cwmulus gan Ken Taylor.

contact/cyswllt cwmulus@gmail.com

%d bloggers like this: